Niedziela - 05 III 2023r.

11:00 - Za + Zygfryda Kuźnik, syna Zbigniewa, + Jadwigę i Pawła Bober.