Sobota - 04 III 2023r.

18:00 - Za + Józefa Dziuba w r. ziemskich urodzin.