Sobota - 04 III 2023r.

07:00 - Za członków Róż Różańcowych:
- św. Wawrzyńca p. Tkocz
- Matki Bożej Różańcowej p. Tlałka