Piątek - 03 III 2023r.

07:00 - Za + Łucję i Józefa Tkocz.