Środa - 01 III 2023r.

07:00 - Za + Józefa Bizoń, + rodziców z obu stron.