Czwartek - 23 II 2023r.

17:00 - Za + Józefa Niewelt, żonę Martę, synów Jana i Stefana, + Henryka Tlałka, Jadwigę Kuczera.