Sobota - 18 II 2023r.

07:00 - Za + Genowefę i Wincentego Ibrom + rodziców z obu stron.