Czwartek - 09 II 2023r.

17:00 - Za + Józefa i Zofię Kroker, Franciszkę i Teofila Kieś.