Wtorek - 07 II 2023r.

07:00 - Za + Ryszarda i Annę Kuczera + rodziców + synów Jana i Pawła, synową Kazimierę i + zięcia Jana.