Niedziela - 05 II 2023r.

16:30 - Za + Wacława Markiewka.