Poniedziałek - 30 I 2023r. - 7:00 – Za + Jana Nosiadek.

18:00 - Za + Marię Banik, męża Pawła, + syna Bronisława, wnuka Tomasza, + rodziców i rodzeństwo, + Gertrudę Banik.