Poniedziałek - 30 I 2023r.

07:00 - Za + Jana Nosiadek.