Niedziela - 29 I 2024r.

09:00 - Za + Urszulę Miera.