Niedziela - 29 I 2023r.

09:00 - Za + Urszulę Miera.