Niedziela - 29 I 2023r.

07:00 - Za + Józefa Kieś w 15 r. śm. oraz + rodziców i brata.