Sobota - 28 I 2023r.

07:00 - Za + Annę Smołka w rocznicę śmierci. + rodziców i rodzeństwo.