Czwartek - 26 I 2024r.

07:00 - Za + Antoniego i Helenę Smyczek, syna Henryka, synowe Zofię, Karolinę i Ludwikę Zimoń, Joannę i Wincentego Smyczek, Gertrudę i Antoniego Słomka, Gabrielę i Zygmunta Szulik, Józefa i Pawła, Hildegardę Zimoń, Martę i Franciszka Smyczek, + z rodzin Smyczek, Zimoń i Słomka.