Środa - 25 I 2023r.

18:00 - Za + Serafina i Elżbietę Kotyrba.