Niedziela - 22 I 2024r.

16:30 - Za + Henryka Tlałka.