Niedziela - 22 I 2023r.

07:00 - Za + Krzysztofa Zimoń.