Sobota - 21 I 2023r.

18:00 - Za + Józefa Skrzypiec, córkę Teresę Dudek z ok. ziemskich urodzin.