Piątek - 20 I 2023r.

07:00 - Za + Krystynę i Emila Glucklich.