Czwartek - 19 I 2023r.

07:00 - Za + Pawła Szulik, żonę Marię i syna Mariana.