Niedziela - 15 I 2023r.

16:30 I - Za + Jana Owczorz, + żonę Jadwigę.
II - Za + Teresę Piontek od sąsiadów.