Niedziela - 15 I 2024r.

09:00 - Za + Wiesława Ratajczyk w 2 r. śm., + rodziców i teściów.