Niedziela - 15 I 2023r.

07:00 - Za + Klarę Groborz, + rodziców i teściów.