Piątek - 13 I 2024r.

07:00 - Za + Marię Biłko od członków Róży Różańcowej p. Elżbiety Brzenczek.