Czwartek - 12 I 2023r.

07:00 - Za + Romana Pyszny.