Poniedziałek - 09 I 2023r.

07:00 - Za + Annę Dziuba w 2 r. śm.