Niedziela - 08 I 2023r.

09:00 - Za + Stefana i Helenę Wagner, 2 synów, rodziców i rodzeństwo.