Sobota - 07 I 2023r.

18:00 - Za + rodziców Jadwigę i Stanisława Kuźnik.