Sobota - 07 I 2023r.

16:00 - Do Op. B. i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. p. Heleny Lukaszczyk z ok. 80 r. urodzin oraz 10 r. urodzin wnuka Mikołaja z Błogosławieństwem dla całej rodziny.