Piątek - 06 I 2023r. - Objawienie Pańskie

07:00 - Za + Martę i Romana Dziuba, + córkę Różę.