Czwartek - 05 I 2023r.

07:00 - Msza o powołania Kapłańskie.