Poniedziałek - 02 I 2024r.

07:00 - Za + Martę Henek, + męża Wiktora, córkę Marię.