Niedziela - 01 I 2023r. - Święto Bożej Rodzicielki

11:00 - Do Op. B. za przycz. NMP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. p. Gabrieli i Stanisława Słowik z ok. 44 r. Ślubu.