Czwartek - 22 XII 2023r.

17:00 - Za + Marię Szulik, męża Pawła i syna Mariana.