Wtorek - 20 XII 2023r.

07:00 - Za + Urszulę Kowalewską, męża Ireneusza, syna Marka i rodziców z obu stron.