Poniedziałek - 19 XII 2023r. - 7:00 – Za + Dorotę i Dominika Kroker, Franciszka Kieś, za + Zofię i Józefa Kroker + Stanisława Dzik i + Jolantę Filec.

18:00 - Za + Gertrudę i Rufina Groborz, Jadwigę i Konstantego Szulik.