Niedziela - 18 XII 2023r.

09:00 - Za + Jadwigę i Gerarda Drzęźla, córkę Janinę, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.