Niedziela - 18 XII 2024r.

07:00 - Za + Krystynę i Jerzego Przeździęg9:00 – Za + Jadwigę i Gerarda Drzęźla, córkę Janinę, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.