Czwartek - 15 XII 2023r.

17:00 - Za + Ludwika i Zofię Pyszny.