Środa - 14 XII 2023r.

07:00 - Za + Otylię Machoczek w 8 r. śm. oraz męża Emanuela.