Poniedziałek - 12 XII 2023r.

18:00 - Za + Ryszarda Tkocz na pamiątkę ziemskich urodzin.