Piątek - 25 XI 2023r.

18:00 - Za + Braci Jana i Edmunda Jonderko, żonę Anielę, wnuczkę Ewelinę, rodziców Franciszkę i Leonarda, szwagra Joachima i dziadków.