Czwartek - 24 XI 2023r.

17:00 - Za + Jadwigę Banik, syna Jana w kolejną rocznicę śm.