Poniedziałek - 21 XI 2023r.

18:00 - Za + Alojzego i Bertę Prus, syna Bernarda, żonę Teresę, pokrewieństwo Prus i Szulik.