Poniedziałek - 21 XI 2023r.

07:00 - Za + Wilhelma Tkocz, żonę Marię, córkę Różę, Annę Dziuba.