Piątek - 18 XI 2024r.

18:00 - Za + Henryka Kolarczyk + rodziców Jana i Helenę, Gertrudę i Wilhelma Nosiadek.