Piątek - 18 XI 2023r.

07:00 - Za + Józefa Sopała w r. śm.