Środa - 16 XI 2023r.

07:00 - Za + Erwina Leader, Józefa Tkocz i Edmunda Piecha.